ผู้จัดการขายช่องทางออนไลน์

Digital Sales Supervisor

หน้าที่รับผิดชอบ

• ทำแผนขายและการตลาด online
• ขายสินค้าผ่าน platform online
• เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
• พัฒนาความร่วมมือกับคู่ค้า
• ทำแคมเปญ คอนเทนต์ และกิจกรรมผ่านช่องทาง online

คุณสมบัติ

• ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Online และ Digital Marketing

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ประกันสุขภาพ, สวัสดิการของใช้จำเป็นประจำเดือน

เงินเดือน: 35,000-42,000 บาท

สมัครงาน