ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation) คืออะไร

ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว (Atrial Fibrillation หรือ AF) คือภาวะที่มีการกระตุนของหัวใจห้องบนแบบกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบทำให้การบีบตัวของหัวใจห้องบนเสียไป ส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและไม่สม่ำเสมอโดยผลแทรกซ่อนของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว คือ ทำให้เลือดหมุนวนค้างในหัวใจห้องบน จนอาจก่อให้เกิดลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง (โรคหลอดเลือดสมอง)

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คืออะไร?

คือ ภาวะที่ทำให้เซลล์สมองถูกทำลาย ซึ่งมีสาเหตุจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันหรือแตก ทำให้ขัดขวางการลำเลียงเลือดซึ่งนำออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมองส่งผลให้สมองสูญเสียการทำหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์-อัมพาต หรือร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วมากกว่าครึ่งไม่มีอาการโดยตรงแต่มาพบแพทย์ด้วยอาการแทรกซ้อนโดยเฉพาะอัมพาตตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายแทนส่วนที่เหลือมาพบแพทย์ด้วยอาการดังต่อไปนี้

  • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วไม่สม่ำเสมอ
  • เวียนศีรษะ
  • เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
  • หายใจลำบาก
  • เจ็บหรือแน่นหน้าอก
  • เป็นลม หมดสติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *