เกี่ยวกับ
สมาพันธ์ เฮลธ์

บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534 และดำเนินธุรกิจโด้วยความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด Promotive Care

พันธกิจ
สุขภาวะที่ดีของคุณคือ คำมั่นสัญญาของเรา

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองที่บ้าน และเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุก ๆ วันเป็นวันที่ดี

Promotive care หมายถึง การดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องรับการรักษา หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Health Promotion หรือ การส่งเสริมสุขภาพ เป็นแนวคิดการดูแลสุขภาพตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ที่นิยาม Health Promotion ว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถดูแล ควบคุม และปรับปรุงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล แต่ยังรวมถึงการอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี นั่นคือ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข ปราศจากโรค

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการ SAMH Service Center เป็นศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ รวมถึงให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่พร้อมให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย บริการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงบริการหลังการขาย และโปรแกรมรอยัลตี้สำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่นำมาซึ่งสุขภาพดีและก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี

ความเป็นมา
สมาพันธ์ เฮลธ์

2535

○ นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์สุขภาพถุงน้ำร้อนไฮเทค “เดอะฮีทโซลูชั่น”
○ นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ “เมสัน” จากประเทศสหรัฐอเมริกา

2536

○ ร่วมกับ ยูนิคอร์ด บมจ. ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันปลาทูน่า บรรจุในซอลเจลลาติน “ยูนิ-อี” สกัดจากหัวปลาทูน่าที่มี DHA สูง เป็นจุดเริ่มต้นการแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครั้งแรกของประเทศ

2537

○ เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้ยี่ห้อ “เนเจอร์ส วัน”

2539

○ ร่วมกับ กรีนโกลด์ บจก. ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เนเจอร์ส-วัน สูตร ซุปเปอร์ไฮโซล “HiSol” สารสกัดจากมังคุด มีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนัก กระชับรูปร่าง
○ ร่วมกับ KARMA MEDICAL PRODUCTS ประเทศไต้หวัน นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถเข็นผู้สูงอายุ “คาร์ม่า” มีน้ำหนักเบา
○ เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่ใช้ได้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อ “เอ็กซ์เตอร์”

2540

○ นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ซีฟาแรน” ลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผม จากประเทศจีน
○ ร่วมกับ MICROLIFE CORPORATION ประเทศไต้หวัน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องวัดความดันและเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล
○ ร่วมกับ Amino Up Chemical ประเทศญี่ปุ่น นำข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกัน ผลิตจากเห็ด “AHCC”

2548

○ ร่วมกับ Atlantic Essential Products นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แอล.ซี.เอช. “LCH” ลดกระชับรูปร่าง เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด จากสหรัฐอเมริกา

2549

○ นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเม็ดฟู่ลดน้ำหนักไฮโดรไลท์ “Hidrolite” จากสหรัฐอเมริกา

2550

○ ร่วมกับ Apex Medical Corporation ประเทศไต้หวัน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอนลมลดแผลกดทับ “Apex”
○ ร่วมกับ PT. NUTRIFOOD ประเทศอินโดนีเซีย นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินซีรูปแบบเอสเตอร์ “Ester C”

2555

○ ร่วมกับ TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION ประเทศไต้หวัน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจวัดน้ำตาล “Glucochek”
○ ร่วมกับ ETAC SVERIGE AB ประเทศสวีเดน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดภัยในห้องน้ำ “ETAC”
○ ร่วมกับ PT. NUTRIFOOD ประเทศอินโดนีเซีย นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากข้าวโพด “Tropicana Slim”

2561

○ เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารทางเลือกภายใต้ยี่ห้อ “Le Paz”

2562

○ ร่วมกับ Funke Medical AG ประเทศเยอรมัน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอนสุขภาพจากโฟม “Funke”