เกี่ยวกับ
สมาพันธ์ เฮลธ์

บริษัท สมาพันธ์ เฮลธ์ จำกัด เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534 และดำเนินธุรกิจโด้วยความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด Promotive Care

พันธกิจ
สุขภาวะที่ดีของคุณคือ คำมั่นสัญญาของเรา

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองที่บ้าน และเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุก ๆ วันเป็นวันที่ดี

Promotive care หมายถึง การดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องรับการรักษา หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Health Promotion หรือ การส่งเสริมสุขภาพ เป็นแนวคิดการดูแลสุขภาพตามนโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ที่นิยาม Health Promotion ว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถดูแล ควบคุม และปรับปรุงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล แต่ยังรวมถึงการอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาวะที่ดี นั่นคือ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความสุข ปราศจากโรค

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการ SAMH Service Center เป็นศูนย์บริการลูกค้า บริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ รวมถึงให้บริการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่พร้อมให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย บริการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ รวมถึงบริการหลังการขาย และโปรแกรมรอยัลตี้สำหรับลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่นำมาซึ่งสุขภาพดีและก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี

ความเป็นมา
สมาพันธ์ เฮลธ์

2535

○ เริ่มต้นจำหน่ายอุปกรณ์สุขภาพถุงน้ำร้อนไฮเทค “The Heat Solution”
○ เริ่มต้นจำหน่ายอุปกรณ์ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ “เมสัน” (Mason) ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

2536

○ ร่วมกับ ภญดร.ฉลอง เลาจริยกุล บริษัท ยูนิคอร์ด มหาชนจำกัด จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Uni-E ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันปลาทูน่าที่มี DHA สูงเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาเป็นรายแรกของประเทศไทย

2539

○ ร่วมกับศาตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา นักวิจัยด้านมังคุดอันดับหนึ่งของโลกแนะนำผลิตภัณฑ์ Nature’s One Super Hisol เข้าสู่ตลาด
○ ร่วมกับบริษัท คาร์ม่า เมดิคัล จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รถวีลแชร์อัลลอยด์ “คาร์ม่า” (Karma) ในประเทศไทย
○ ผลิตภัณฑ์ Exeter เข้าสู่ตลาด

2540

○ ผลิตภัณฑ์ Exeter Zepharan เข้าสู่ตลาด
○ ผลิตภัณฑ์ Microlife เข้าสู่ตลาด

2542

○ ผลิตภัณฑ์ AHCC เข้าสู่โรงพยาบาล

2545

○ สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

2548

○ ผลิตภัณฑ์ แอล.ซี.เอช. (ไบโอพลัส) BioPlus L.C.H. ได้รับรางวัล Super Brand Thailand ในสาขาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุด ประจำปี 2005 – 2006

2549

○ เครื่องดื่มเม็ดฟู่ลดน้ำหนัก ไฮโดรไลท์ เข้าสู่ตลาด

2550

○ ผลิตภัณฑ์ เอเพ็กซ์ เข้าสู่ตลาด

2554

○ เปิดทำการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์บริษัทฯ

2556

○ ปรับโครงสร้างเป็น บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

2559

○ เปิดศูนย์บริการและศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้บริโภคและคู่ค้าที่อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 11 ถนนพระรามเก้า

2561

○ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เลอปาซ เข้าสู่ตลาด