อุณหภูมิร่างกาย

เปรียบเสมือนค่าที่ตรวจจับความผิดปกติของร่างกายเพราะเมื่อร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นระบบภูมิคุ้มกันจะตอบโต้สิ่งผิดปกตินั้น กลไกการตอบโต้ดังกล่าวจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น ทำให้เป็นไข้ ตัวร้อน

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์สามัญที่ควรมีติดไว้ทุกบ้าน ช่วยตรวจจับความผิดปกติของร่างกาย นอกจากนี้อาจเสริมที่ตัดแบ่งเม็ดยา ตลับใส่ยา รวมถึงแผ่นเจลประคบร้อนเย็น ในตู้ยาสามัญประจำบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อเราไม่สบายหรือได้รับเชื้อโรคการทํางานของสมองส่วน Hypothalamus จะทํางานผิดปกติ ทําให้ร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลความร้อนที่เกิดขึ้นกับการลดความร้อนของร่างกายได้ ทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น และเป็นไข้นั่นเอง

บริเวณการวัดอุณหภูมิของร่างกายสามารถวัดได้หลายบริเวณ เช่นวัดทางรักแร้ ปาก ช่องหู หรือทวารหนัก ซึ่งค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยโดยอุณหภูมิในแต่ละบริเวณของร่างกายที่จัดว่าเป็นไข้ คือ

  • อุณหภูมิที่วัดทางหู > 5 องศา
  • อุณหภูมิที่วัดทางปาก > 5 องศา
  • อุณหภูมิที่วัดทางทวารหนัก > 8 องศา
  • อุณหภูมิที่วัดทางรักแร้ > 2 องศา

การมีเทคโนโลยีที่ช่วยแปลผลตามประเภทการวัด จึงช่วยอํานวยความสะดวกในการแปลผลค่าอุณหภูมิให้กับผู้ใช้งานการวัดอุณหภูมิโดยไม่ต้องสัมผัสด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน เช่นเดียวกับความคุ้นเคยในการวัดอุณหภูมิด้วยตัวเอง การวัดอุณหภูมิทางหน้าผากเป็นการวัดอุณหภูมิภายนอกผ่านอากาศ ดังนั้น ระยะห่างที่เหมาะสมในการวัดค่าจึงมีความสําคัญมากเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง ดังนั้นการมีเทคโนโลยีบอกระยะห้างที่เหมาะสมจึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานและเพิ่มความสะดวกในการวัดไปอีกขั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *