ผู้แทนขายร้านขายยา

(Sales Executive OTC)

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่ขายช่องทางโรงพยาบาล

Sales Executive (Hospital)

รายละเอียด

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

Product Specialist

รายละเอียด